Dr. Öğr. Üyesi SEZAİ ARSLAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SEZAİ ARSLAN

T: (0282) 250 4727

M sarslan@nku.edu.tr

W sarslan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Bilimler
Ana Bilim Dalı:İç Hastalıkları
Doktora
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez: Florozisli keçilerde tiroit hormonlarıyla flor düzeyleri arasındaki ilişki.
Yüksek Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez: VAN VE YÖRESİNDE İSHALLİ BUZAĞILARDA ESCHERİCHİA COLİ O157:H7 SEROTİPİNİN VARLIĞI ÜZERİNE ARASTIRMALAR
Lisans
Üniversite: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Araş. Gör. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
/ İÇ HASTALIKLARI
1999-2001
İdari Görevler
SORUMLU VETERİNER HEKİM NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NKU DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU
2015-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DENEY HAYVANLARI YEREL ETİK KURULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Veteriner Hekim PENDİK VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ 2011-2015
Veteriner Hekim SİLİVRİ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2011
Veteriner Hekim DOĞUBAYAZIT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2001-2008
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Altuğ N., Yüksek N., Karasu A. ., İlhan F., Ceylan E., Ekin İ. H. ., Arslan S., Diagnosis and treatment of umbilical cord-derived tetanus in neonatal calves, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol. 41, pp. 317-322, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Arslan S. ., Keleş İ., THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF THE FLUORIDE ION AND THE THYROID HORMONES IN GOATS WITH FLUOROSIS, Fluoride, vol. 50, pp. 135-142, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. ALTUĞ N., YÜKSEK N., KELEŞ İ., ÖZKAN C., YÖRÜK İ. H., ARSLAN S., Efficiency of various supportive treatments as a cure for anaemia in cattle with theileriosis, Thai Journal of Veterinary Medicine, vol. 44, pp. 287-296, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ALTUĞ N., ARSLAN S., YÜKSEK N., KELEŞ İ., YÖRÜK İ. H., BAŞBUĞAN Y., AYTEKİN İ., The levels of trace elements and selected vitamins in goats with chronic fluorosis, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, vol. 37, pp. 529-534, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARSLAN S., Öncel T., Malal M. E., Satır E., Sait A., Ünsal Baca A., Yaman Aydoğan D., Marmara Bölgesinde Postmortem Kuzu ve Oğlaklarda Saptanan İshal Vakalarının Bakteriyolojik, Virolojik ve Parazitolojik Etiyolojisi, Van Veterinary Journal, cilt 27, ss. 146-152, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. ÇABALAR M., KAYA A., ARSLAN S., YENİ DOGAN BUZAĞlLARIN İSHAL OLGULARINDA ROTAVİRUS VE CORONAVİRUS ARAŞTIRILM ASI, Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt 23, ss. 103-106, 2007.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZKAN C., ARSLAN S., AKGÜL Y., Hayvanlarda Sodyum Potasyum ve Klor Yetmezlikleri, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt 2, ss. 32-41, 2016.
Derleme Makale
2. ALTUĞ N., ARSLAN S., Kuzuların Enzootik Pnömonisi, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt 1, ss. 59-65, 2015.
Derleme Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Altuğ N., Arslan S., Koyun ve Keçi Hekimliği, Bölüm: Deri Hastalıkları, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevi, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ALTUĞ N., YÜKSEK N., KARASU A., İLHAN F., CEYLAN E., EKİN İ. H., ARSLAN S., Diagnosis and treatment of umbilical cord-derived tetanus in neonatal calves, I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress (10.10.2017-13.10.2017).
Sözlü Bildiri
2. Öncel T., Sait A., ARSLAN S., Söylemez E., Aydın B., Şimşek A., Evaluation Cases of Parasites and Viruses of Honeybees in Marmara Region, 45. APIMONDIA INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS (29.09.2017-04.10.2017).
Poster
3. ARSLAN S., öncel t., Malal M. E., Satır E., Sait a., Baca A., Aydoğan D., Evaluation Cases of Young Ruminants with Diarrhea Symptoms in Marmara Region of Turkey, 32. WORLD VETERINARY CONGRESS (13.09.2015-17.09.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ARSLAN S., KELEŞ İ., Florozisli Keçilerde Tiroit Hormonlarıyla Flor Düzeyleri Arasındaki İlişki, 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (21.05.2015-24.05.2015).
Sözlü Bildiri
2. ALTUĞ N., ARSLAN S., YÜKSEK N., KELEŞ İ., YÖRÜK İ. H., BAŞBUĞAN Y., AYTEKİN İ., Kronik Florozisli Keçilerde İz Elementlerin ve Seçilmiş Vitaminlerin Düzeyleri, 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (21.05.2015-24.05.2015).
Poster
3. ÇABALAR M., KAYA A., ARSLAN S., Van Yöresinde Yeni Doğan İshalli Buzağılarda Rotavirus ve Coronavirusların Yaygınlığı, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (02.07.2003-05.07.2003).
Sözlü Bildiri
Ulusal Projeler
1. Florozisli keçilerde tiroit hormonlarıyla flor düzeyleri arasındaki ilişki., BAP, Araştırmacı, 01.01.2006-31.12.2006.
Üyelikler
NKÜ Şarköy Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Üye, 2015-.
NKÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi, Üye.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
32. DÜNYA VETERİNER HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 13.09.2015-17.09.2015.
11.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Yer:Samsun, Düzenleyenler:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 21.05.2015-24.05.2015.
5.Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Yer:Van, Düzenleyenler:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 02.07.2003-05.07.2003.